Watch 1911

2011
Advertising Disclosure
Not all titles featured are available through all the streaming providers.

The best streaming sources for you:

Not all titles featured are available through all the streaming providers.

Synopsis:

Having studied the art of modern warfare in Japan, China's Huang Xing (Jackie Chan) becomes one of the leaders in his country's revolt against the Qing Dynasty.
Director: Jackie Chan, Li Zhang.
Screenwriter: Xingdong Wang, Baoguang Chen.
Producer: Peter Lam, Guoqing Gu, Bin Guo, Li-Juan Liu.
Executive Producer: Jackie Chan.
The Cast:
Jackie Chan
Li Bingbing
Winston Chao
Joan Chen
Jaycee Chan
Yu-Hang To
Wu Jiang
Wenli Jiang
Jing Ning
Shaoqun Yu
Chun Sun
Ge Hu
Ya'nan Wang
Ming Hu
Jackie Chan
Li Bingbing
Winston Chao
Joan Chen
Jaycee Chan
Yu-Hang To
Wu Jiang
Wenli Jiang
Jing Ning
Shaoqun Yu
Chun Sun
Ge Hu
Ya'nan Wang
Ming Hu